Vi vill hjälpa våra medlemmar att ta ansvar. Både för sitt eget välmående och vår planets. En stark fördel med att ansluta sig till oss är att fler personer kan dela på resurser. Vilket såklart gäller allt, från häftklammer till bordseluttag.  Målet är att vårt kontor ska ha en beläggning på minst 60% innan året är slut, för då använder vi vårt kontor i större utsträckning än vad kontor i normalt fall används. Hemskt kan en tycka. Att kontor som resurs inte används mer. Delvis därför finns vi, för att ändra på de.

En annan del av vårt hållbarhetsarbete, förutom de övergripande målen, är kontinuenliga insatser för att bli bättre. Vi vill göra ännu mer. För att vi och våra medlemmar ska ta ännu mer ansvar. Både när det gäller hållbarhet på individnivå och kollektivt tillsammans. Vi anser helt enkelt att vi bör minska människans avtryck på jorden.

Ett steg, om än litet, i de arbetet är vår senaste certifiering ifrån Svenskt vatten. De arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vilket vi också gärna gör.

 

Nu kan vi stolt presentera att vi är Kranmärkta sen en vecka tillbaka, även om vi arbetat på de sättet sen start. Kranmärkt är en nationell hållbarhets märkning för verksamheter som endast använder sig av rent kranvatten. Det tog först fram lokalt av Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten. Hos oss serverar vi nämligen bara rent kranvatten. Det betyder att vi väljer kranvatten framför flaskvatten i all vår verksamhet. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Om du vill läsa mer om vårt hållbarthets arbete kan du också läsa vår senaste Årsredovisning för 2017, där det står mer. Du beställer vår Årsredovisning genom att mejla oss via info@popin.work.

Är din organisation eller du själv mer intresserad av Kranmärkningen? Du hittar mer information via www.svensktvatten.se.